Alegeri locale parțiale în mai multe localități din țară

0
307

Desfășurarea de alegeri locale parțiale în mai multe localități din țară se află pe agenda ședinței Guvernului României din 19 mai 2021.

Agenda ședinței de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară.

 1. PROIECTE DE LEGI
 2. PROIECT DE LEGE privind ratificarea Tratatului între România și Regatul Hașemit al Iordaniei privind extrădarea, semnat la Amman la 4 aprilie 2021

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/LG.pdf

 1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/LG-1.pdf

 1. PROIECT DE LEGE privind regimul deşeurilor (Primă lectură)

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/LGANEXE.pdf

 1. PROIECT DE LEGE privind depozitarea deşeurilor (Primă lectură)

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/LGANEXE-1.pdf

 1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje (Primă lectură)

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/LGANEXE-2.pdf

 1. PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
 2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/OUG-2.pdf

III.            PROIECTE DE HOTĂRÂRI

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Strategiei Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă 2021-2027 și a Planului de acțiuni pe perioada 2021 – 2027 pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă 2021-2027

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/HG-33.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului național integrat pentru protecția victimelor violenței domestice și a metodologiei-cadru privind organizarea și funcționarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate destinate victimelor violenței domestice

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/HG-34.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii și Protecției Sociale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/HG-35.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru retragerea statutului de recunoaştere a utilității publice ”Asociației pentru Promovarea Femeii din România”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/HG-36.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Centrului Euro-Atlantic pentru Reziliență și pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/NFHGANEXA-1.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reaprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului „Modernizarea infrastructurii hardware și software a Sistemului național unic pentru apeluri de urgență”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/HG-37.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 2 martie 2021 şi la Paris la 15 martie 2021 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucureşti şi la 26 iulie 2007 la Paris pentru finanţarea Proiectului “Reforma educaţiei timpurii în România”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/HG-38.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Companiei Naționale „Imprimeria Națională” – S.A., companie aflată sub autoritatea Ministerului Finanțelor

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/HG-40.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare şi pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi aflat în administrarea Direcţiei Judeţene pentru Cultură Vrancea

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/HGANEXA-4.pdf

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitarea, consolidarea și dotarea Spitalului Municipal Turnu Măgurele, corpul de clădire C1 – Spital nou, municipiul Turnu Măgurele, județul Teleorman”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/HG-41.pdf

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Stejaru, judeţul Teleorman

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/HG-42.pdf

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Ludoș, județul Sibiu

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/HG-43.pdf

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Casei de Asigurări de Sănătate Alba, din subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/HG-44.pdf

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, și trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Brașov, Dolj, Arad, Buzău, Galați, Hunedoara, Constanța, Bistrița-Năsăud, Argeș, Vrancea, Cluj și municipiul București din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/HG-51.pdf

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil – teren în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Educației prin Inspectoratul Școlar Județean Argeș, precum şi actualizarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/HG-45.pdf

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar pentru un imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, precum și trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/NFHGANEXE-1.pdf

17.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor privind locuința de serviciu, cheltuielilor de cazare și deplasare a prefecților și a subprefecților, aferente anului 2021

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/HG-46.pdf

18.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primari în unele circumscripții electorale

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/HGANEXA-5.pdf

19.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale parțiale din data de 27 iunie 2021

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/HG-47.pdf

20.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea amplasamentului și declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Perdele forestiere de protecție a Drumului Național DN 3, județul Călărași, pozițiile kilometrice: 48+080 – 49+100; 49+800 – 50+000; 51+100 – 51+500; 51+560 – 52+000; 57+700 – 58+000; 58+030 – 58+330; 62+600 – 62+800; 64+000 – 64+400; 70+200 – 70+400; 80+000 – 80+200; 84+900 – 85+300; 99+600 – 99+800; 103+400 – 104+000; 106+300 – 106+900”, de pe raza localităților Lehliu Gară, Ileana, Lehliu Sat, Lupșanu, Vlad Țepeș, Independența și Grădiștea, județul Călărași

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/HG-48.pdf

21.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea pe anul 2021 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 675/2020 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național “Autostrada de centură București, sector Centura Sud km 52+770-km 100+900”, pe raza localităților Vidra, Jilava, 1 Decembrie, Dărăști-Ilfov, Măgurele, Bragadiru, Domnești, Ciorogârla și Cornetu din județul Ilfov și Grădinari și Joița din județul Giurgiu, precum și modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 675/2020

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/HG-49.pdf

22.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.”- S.A. a unor mijloace fixe de pe raza de activitate a Sucursalei Regionala C.F. Constanţa

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/HG-50.pdf

 1. MEMORANDUMURI
 2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Planului național privind măsurile necesare pentru implementarea Recomandării Consiliului privind accesul la protecție socială pentru lucrători și pentru persoanele care desfășoară o activitate independentă (2019/C 387/01)

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/MEMO-8.pdf

 1. INFORMĂRI
 2. INFORMARE cu principalele concluzii și propuneri rezultate în urma desfășurării convocării de pregătire pentru apărare a persoanelor cu atribuții de conducere în domeniul administrației publice, la nivel central și local

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/INFO.pdf

 1. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE
 2. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 7 inițiative legislative

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/PUNCTE-DE-VEDERE-2.pdf

 1. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE cu privire la 7 iniţiative legislative parlamentare aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/NOTA-3.pdf

Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.